Týdenní terapeutický pobyt pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením 2023

18. dubna 2023
Týdenní terapeutický pobyt pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením 2023

000175    MZČR-1 

V rámci projektu budeme realizovat týdenní terapeutický pobyt pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením v Srbsku u Karlštejna. Pobyt je určen především pro rodiny, jejichž dětem byla sluchová vada diagnostikována nedávno a rodiny se teprve učí, jak pracovat/vychovávat takto postižené dítě.

Doba realizace: 2023
Podpořená částka: 217 200 Kč (150 000 Kč Nadace J&T, 67 200 Kč MZ)

Centrum pro dětský sluch Tamtam