Společně se domluvíme

1. září 2022
Společně se domluvíme

Nadace JT logo

Projekt bude využit na podporu a rozvoj Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Prostředky budou použity na aktivity pro klienty, supervizní podporu a vzdělání pracovníků v přímé péči. 

Doba realizace: 2022/2023
Podpořená částka: 242 600 Kč