Rozvoj organizace a týmu CDS Tamtam

1. července 2022
Rozvoj organizace a týmu CDS Tamtam

NadaceCEZ

Projekt bude zaměřen na rozvoj organizace: vedoucí sociálních služeb projdou vzděláváním, které se bude věnovat tématu psychohygieny a na profesionalizaci organizace. Z grantu budeme hradit konzultace v oblasti řízení a strategie. 

Doba realizace: 2022/2023
Podpořená částka: 90 000 Kč