Podpora dětí s kombinovaným postižením

20. dubna 2023
Podpora dětí s kombinovaným postižením

logo-nadační-fond-tesco         kure-logo

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.
 
CDS Tamtam se stal v letošním roce jedním z vítězů 12. kola grantového programu VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME. 
 
Ze získaných finančních prostředků nakoupíme pomůcky pro multismyslovou terapii snoezelen. Během terapií využíváme speciálně vybavenou světlou a tmavou místnost. Děti v místnostech najdou svět plný světel, barev a zvuků. Intenzivní prožitky pomáhají lépe rozvíjet dovednosti děti a slouží i k relaxaci.
Doba realizace: 2023
Podpořená částka: 45 000 Kč

Centrum pro dětský sluch Tamtam