Komunikace hrou

28. února 2023
Komunikace hrou

logo_moneta_money_bank_neg_rgb

Z daru zakoupíme pro 5 pracovišť CDS Tamtam pomůcky zaměřené na rozvoj komunikačních, sociálních a rozumových dovednosti či smyslového vnímání u dětí se sluchovým postižením. 

Doba realizace: 2023
Podpořená částka: 75 000 Kč