Aplikace pro rozvoj znakového jazyka – Znakujte s Tamtamem

1. července 2022
Aplikace pro rozvoj znakového jazyka – Znakujte s Tamtamem

n4g_net4gas_logo

Dar bude využit na rozvoj aplikace Znakujte s Tamtamem.

Doba realizace: 2022/2023
Podpořená částka: 50 000 Kč