Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D

Pozice: odborný poradenský pracovník, tlumočník a překladatel českého znakového jazyka
Telefon: +420 777 349 104
E-mail: 6nyD_b56LTGk3d5eT-M

Odborně se zabývám problematikou tlumočení a překladu českého znakového jazyka (disertační práce Typologie chyb v tlumočení z češtiny do českého znakového jazyka, 2017). Vedu profesní přípravu tlumočníků a léta sama tlumočím v nejrůznějších sférách (média, soudní tlumočení, odborné konference aj.). Dlouhodobě se věnuje tlumočení divadla Neslyšících, tlumočím divadelní inscenace i hudbu.

V Tamtamu zajišťuji tlumočení kulturních akcí do českého znakového jazyka.