Mgr. et Mgr. Aneta Tuzová

Aneta Tuzová

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Praha 

Pozice: sociální pracovník, speciální pedagog
Telefon: +420 773 023 292
E-mail: anMy.Z4WHmnw-Zc4Ys

Na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jsem vystudovala magisterský obor Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory. Souběžně jsem na téže univerzitě dokončila bakalářské studium oboru Speciální pedagogika. V magisterském studiu jsem poté pokračovala na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Během studia na vysoké škole jsem se věnovala dětem s poruchami autistického spektra.

 V Tamtamu se věnuji dětem s poruchami autistického spektra, osobní asistenci, surdopedii a  všestrannému rozvoji dítěte předškolního věku.