Mgr. Eliška Čižmářová

Eliška Čižmářová

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Praha

Pozice: vedoucí pracoviště, sociální pracovník, speciální pedagog
Telefon: +420 734 235 681
E-mail: YbMwRbenW7c--ZclWfkmb

Vystudovala jsem obory Pedagogika (Bc.) a Sociální pedagogika (Mgr.) na Filozofické fakultě Karlovy univerzity.
Pracovala jsem jako osobní asistent organizace Apla (nyní Nautis), jako pedagogický asistent (MŠ a ZŠ logopedická), jako organizátorka (PKF - klub Notička) a také jako koordinátorka a lektorka (PlayWisely Praha).

V Tamtamu vedu pracoviště Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Praze a věnuji se předškolnímu vzdělávání a výchově, dětem s poruchami autistického spektra (PAS), sociálnímu poradenství a osobní asistenci.