Mgr. Tereza Mrkvičková

Tereza Mrkvičková

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Pardubice

Pozice: sociální pracovník

Vystudovala jsem bakalářský obor Speciální pedagogika – intervence a následně navazující
magisterský obor Speciální pedagogika – logopedie na Univerzitě Hradec Králové. Již v rámci studia jsem pracovala s dětmi s NKS a sluchovým postižením. V současné době pracuji na pozici speciálního pedagoga ve třídě pro děti se SVP - logopedické třídě v MŠ Klubíčko, Pardubice. Předtím jsem získávala zkušenosti jakožto speciální pedagog – logoped, surdoped v SPC Skuteč a následně v rámci práce s dětmi s PAS a jinými neurovývojovými poruchami ve speciální třídě v MŠ Strojařů, Chrudim.


V Tamtamu příležitostně vypomáhám především při setkávání rodin s dětmi, při pobytových akcích pro bývalé a současné klientské rodiny SAS Pardubice či na letních týdenních kurzech pro děti.