Mgr. Martina Bydžovská

Martina Bydžovská

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Pardubice

Pozice: sociální pracovník, speciální pedagog
E-mail: XrqJ5ficW7c--ZclWfkmb

Vystudovala jsem bakalářský obor Speciální pedagogika – intervence na Univerzitě Hradec Králové a následně navazující magisterské studium v oboru Logopedie na Masarykově univerzitě v Brně. Zaměřuji se na oblast logopedie a surdopedie. Docházela jsem též na kurzy znakového jazyka (Pevnost – České centrum znakového jazyka, z. ú., Trojrozměr – Brněnské centrum českého znakového jazyka z. s.).

Během studia jsem získávala praxi v řadě logopedických a surdopedických zařízení jako např. školy pro děti s narušenou komunikační schopností či se sluchovým postižením, organizace pro osoby se sluchovým postižením, ambulance klinické logopedie a další.

Jako podporu pro rodiče dětí se sluchovým postižením jsem v rámci své diplomové práce vytvořila webové stránky https://prosluchacky.cz/.

V Tamtamu mohu klientům poskytnout poradenství v oblasti rozvoje komunikace, informace o sluchovém postižením, kompenzačních pomůckách či o možnostech celkového rozvoje dítěte. Podílím se též na přípravě aktivit pro rodiče s dětmi.