Mgr. Sabina Klegová

Sabina Klegová

Odborné sociální poradenství

Pozice: vedoucí služby, sociální pracovník, speciální pedagog
Telefon: +420 734 674 844
E-mail: 6erq5f56LTGk3d5eT-M

Vystudovala jsem obor Speciální pedagogická andragogika se zaměřením na surdopedii a Speciální pedagogiku – poradenství na Univerzitě Palackého v Olomouci.

V Tamtamu zajišťuji odborné sociální poradenství, speciálně pedagogické poradenství a věnuji se problematice kompenzačních pomůcek. Jsem telefonický krizový intervent a zajišťuji Linku prvního kontaktu na telefonním čísle 605 100 400.