PhDr. Marie Bendová

Marie Bendová

Psychologická poradna

Pozice: psycholog
Telefon: +420 734 674 853
E-mail: X.An5f56LTGk3d5eT-M

Vystudovala jsem obor Psychologie (PhDr. Klinická psychologie - 2017) na Filozofické fakultě UK, 3. LF UK, 2. ročník PhD Neurovědy. Jsem frekventantkou výcviku KBT Odyssea VIII - 4. ročník (prof. Praško). 
V letech 2016-2019 jsem pracovala jako psycholog ve SPC pro osoby s TP, Jedličkův ústav a školy. Od roku 2018 působím jako psycholog ve Speciální psychologické poradně pro osoby se SP při CDS Tamtam. Ovládám český znakový jazyk na komunikativní úrovni.

V Tamtamu zajišťuji psychologické poradenství, krizovou intervenci, pomoc s interpretací zpráv dalších odborníků, speciálně-pedagogického poradenství (např. konzultace při souběhu postižení), psychohygieny, dále supervidované individuální i skupinové psychoterapie osob se sluchovým postižením a jejich blízkých a také spolupráci s dalšími odborníky.