Daniela Nováková

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených

Pozice: Fotograf
Telefon: +420 721 101 077
E-mail: 9hIk1~l7VX~DR_j785pJ

Jsem studentkou třetího ročníku oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Od září 2019 navštěvuji kurz českého znakového jazyka v Českém jazykovém centru Pevnost.

V Tamtamu pracuji jako fotograf a zajišťuji asistenci při pořádání kulturních akcí v organizaci i mimo ni.