Bc. Valentina Sich

Valentina Sich

Bilingvální mateřská škola Pipan

Pozice: speciální pedagog
E-mail: %bprQOQh4inxO1p

Vystudovala jsem obor Surdoped předskošlních ústavů na Národní pedagogické univerzitě M. P. Drahomanova.
Pracovala jsem jako učitel 1. stupně základních škol pro neslyšící a sluchově postižené děti.

V mateřské škole Pipan pracuji jako asistent pedagoga. Zabývám se způsoby práce s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami.