Poslanecký návrh zákona zklamal neslyšící. S nimi jej nikdo neprojednal

13. června 2022
Poslanecký návrh zákona zklamal neslyšící. S nimi jej nikdo neprojednal

Jak k tomu došlo? Důvod je pokaždé stejný: Se zástupci komunity neslyšících, kterých se zákon o zpřístupňování televizního vysílání týká, nikdo nic neprojednal. Ani úředníci na ministerstvu kultury, ani tvůrci pozměňujícího návrhu nepovažovali za potřebné konzultovat text svých návrhů se zástupci cílové skupiny. Přitom je to jejich povinnost. Zavazuje je k tomu Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, pokud se jich zákon týká.  

V garančním výboru Poslanecké sněmovny 14. dubna proběhla prezentace Věry Strnadové, předsedkyně Expertní komise pro skryté titulky Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP), v té době však ještě nikdo netušil, co vlastně avizovaný poslanecký pozměňující návrh Pirátské strany obsahuje. To se neslyšící dozvěděli až následující týden, 20. dubna.

Mysleli jsme, že bude použit náš materiál, který jsme vypracovali společně se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých a předali jsme jej Pirátům, ale dodatečně jsme zjistili, že  v jejich návrhu z něj nebyla použita ani jedna věc, ani jediná věta. Nešlo o kompromis, ale o úplné smetení našich materiálů ze stolu,“ stěžuje si Věra Strnadová. 

„Byl to pro nás šok“, potvrzuje Martin Novák, ředitel České unie neslyšících. „Na Slovensku to udělali sami úředníci ministerstva kultury, kteří komunikovali s neslyšícími, a nás naši úředníci doslova podvedli, text jsme zjistili až dodatečně. Tak jsme doufali, že se chyby obsažené v tisku 30 pozměňovacím návrhem napraví. A pak jsme koukali, že šest z jedenácti navrhovaných bodů se neslyšících vůbec netýká a druhá polovina obsahuje věci převzaté z tisku 30, které jsme právě potřebovali odstranit,“ dodává.    

Poslankyně Klára Kocmanová trvá na svém návrhu i proti vůli komunity neslyšících, protože nezná jejich skutečné potřeby a je proto přesvědčena, že její návrh neslyšícím lidem pomůže. Dle jejího názoru obsahuje posílení pravomocí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání tím, že bude dostávat relevantní informace.

Naproti tomu ASNEP upozorňuje na fakt, že samotné informace zdaleka nestačí. Zná to z dlouholeté praktické zkušenosti, kdy Rada RTV souhlasila s důvodnými  stížnostmi neslyšících diváků i organizací, ale přesto nemohla zasáhnout, protože v zákoně nejsou uvedena pravidla, a Rada RTV nesmí konat nad rámec toho, co je v zákonech taxativně vyjmenováno.

Proto ASNEP trvá na tom, že vedle nově zaváděných akčních plánů musí existovat i jasně nastavená pravidla zaměřená na odstranění mezer a různých chyb v zákoně, a že zásadně nesouhlasí s legislativou, kde nebylo všechno potřebné předem projednáno a odsouhlaseno, tak jak to Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením garantuje. 

V pozměňovacím návrhu poslankyně Kocmanové bohužel závažné chyby převzaté ze sněmovního tisku 30 zůstávají. Je potřeba je jak z vládního návrhu, tak i z pozměňovacího návrhu odstranit, proto ASNEP tento pozměňující návrh zásadně odmítá nejen jako neprojednaný, ale pro neslyšící komunitu i škodlivý.  

Zdroj: ASNĘP
Článek pochází z newsletteru Novinky Helpnetu ze dne 5. 6. 2022
Ilustrační foto: Canva