Příspěvek pro rodiny z Libereckého kraje

30. března 2020
Příspěvek pro rodiny z Libereckého kraje

Možnost jednorázového příspěvku na pokrytí nezbytných nákladů pro rodiny z Libereckého kraje.

Rodiny z Libereckého kraje, které se v souvislosti s vládními opatřeními kolem zastavení pandemie COVID-19 ocitly v tíživé finanční situaci, mohou žádat o jednorázový finanční příspěvek na pokrytí nezbytných nákladů.

Každá žádost je posuzována individuálně, a proto rodiny mohou žádat finanční příspěvek na to, co aktuálně potřebují nejvíce.

Výše finančního příspěvku není určena. V minulosti však činily individuální finanční příspěvky 2 000 - 20 000 Kč.

Žádost ke stažení najdete na https://www.nadacepreciosa.cz/novinka/podpora-z-nadace-preciosa 

Budete-li potřebovat pomoci s vyplněním žádosti, obraťte se naši sociální poradnu na níže uvedených kontaktech. 

Mgr. Sabina Klegová
vedoucí Sociální poradny pro osoby se zdravotním postižením a jejich blízké
tel.  734 674 844,
e-mail: 6erq5f56LTGk3d5eT-M