Nadace J&T přispívá rodinám v nouzi

24. března 2020
Nadace J&T přispívá rodinám v nouzi
Rodiny s dětmi do 15 let si mohou požádat u Nadace J&T o jednorázový příspěvek do výše 15 000 Kč na úhradu nájmu či hypotéky.
Rodiny musí mít trvalý pobyt na území ČR a jejich celkové příjmy v souvislosti s mimořádnými opatřeními kolem Covidu-19 spadly pod 20 000 Kč měsíčně.
 
Podmínky pro podání žádosti a online žádost najdete na přiloženém odkazu.
Prosíme, abyste si pečlivě prostudovali níže uvedené podmínky. Společně s žádostí je potřeba doložit i povinné přílohy, bez kterých bude žádost zamítnuta. Pokud bude žádost schválena, bude částka zaslána přímo na účet pronajimatele nebo jiného subjektu, kterému nájem či hypotéku platíte. 
 
Vážení klienti,
budete-li potřebovat další informace či podporu při podání žádosti, obraťte se na vedoucí sociální poradny Tamtamu Mgr. Sabinu Klegovou, tel.: +420 734 676 844 či e-mail: %hpz5b4WHmnw-Zc4Ys.  
 
 
 

Popis grantu
Nadace J&T vypisuje grant pro rodiny s dětmi, kterým reaguje na nastalý stav v ČR, způsobený
opatřením vlády v důsledku hrozby nákazou Covid 19.
Cíl grantu
Cílem grantu je podpořit rodiny s dětmi, které se z důvodu poklesu či ztráty příjmu, způsobené vlivem současných vládních opatření, ocitly v tíživé životní situaci. V rámci grantu podpoříme rodiny s dětmi v celkové výši 3 000 000 Kč.
Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi do 15 let, s trvalým pobytem na území ČR, jejichž celkový měsíční příjem nepřekročí v době mimořádných opatření částku 20 000 Kč.
Poskytnutý příspěvek
Jedná se o jednorázový příspěvek do maximální výše 15 000 Kč, který bude poskytnut na pomoc s úhradou nájmu, popřípadě splátkou hypotéky na nemovitost, v níž rodina v současnosti bydlí.

PRAVIDLA

Příjem žádostí
Doba trvání grantu: 20. 3. 2020 – 20. 5. 2020, nebo do vyčerpání rozpočtu.

Požadované doklady:
- kompletně vyplněná žádost včetně všech příloh uvedených níže
- kopie OP žadatele
- doklad o ošetřovném s datem nejdříve od 11. 3. 2020 (v případě, že nemáte ošetřovné, je
potřeba doložit rodný list dítěte)
- nájemní smlouva / hypotéční smlouva
- u OSVČ živnostenský list
- doložení příjmu všech osob ve společné domácnosti před vyhlášením nouzového stavu (včetně rozhodnutí o přiznaných dávkách nebo o podpoře v nezaměstnanosti, popř. rozhodnutí o rodičovském příspěvku)
- doložení příjmů všech osob ve společné domácnosti po vyhlášení nouzového stavu (včetně
dokladu o ošetřovném s datem nejdříve od 11. 3. 2020, dokladu od zaměstnavatele o zkráceném úvazku či nemožnosti výkonu práce z důvodu vládních opatřeních atd.)
- doložení příjmu u zaměstnaneckého poměru: výplatní pásky dva měsíce zpětně (leden, únor
2020)
- doložení příjmu OSVČ: Doklad o výši čtvrtletního příjmu (za 4Q 2019) nebo Daňové přiznání za rok 2019; ve výjimečných případech Daňové přiznání za rok 2018

Podmínky a postup při podávání žádosti:
1. Co nejvýstižněji a pravdivě vyplňte žádost.
2. Aby bylo možné Vaši žádost posoudit, je nutné potvrdit, že veškeré Vámi poskytované
údaje jsou pravdivé a že souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Každá žádost je posuzována individuálně – na poskytnutí příspěvku z Nadace J&T není právní nárok!

V případě schválení žádosti na nájemné vyplatíme příspěvek přímo na účet pronajímatele, v případě hypotéky budeme postupovat podle hypotéční smlouvy.

Žádost i přílohy posílejte pouze přes online webový formulář.

UPOZORNĚNÍ:
Kompletní dokumenty je potřeba zaslat spolu se žádostí. Bez kompletně vyplněné žádosti a zaslaných dokumentů nebude možné žádost v rámci grantu zpracovat.

V případě jakýkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. číslech: + 420 221 710 124 nebo +420 221 710 782, popřípadě na e-mailu nadacejt@nadacejt.cz